התפטרות וניצול ימי חופשה שניצברו...

מצב
הנושא נעול.
התפטרות וניצול ימי חופשה שניצברו...

התפטרות וניצול ימי חופשה שניצברו...
ברצוני להתפטר ממקום עבודתי לתת הודעה של חודש מראש ומיד אח"כ לעבוד בחברה המתחרה,צברתי שלושים ושלושה, ימי חופש שנתי, שאלתי היא: האם המעסיק שלי, יכול לחייב אותי, לקחת את ימי החופשה כחופש ובכך ידחה את יום עזיבתי ואולי יקשה עליי לעבוד אצל המתחרים, או שאין לו ברירה, ובתום החודש ימי עבודה שאתן לו הוא חייב לשחרר אותי ולשלם לי את פדיון ימי החופשה? האם בכלל מותר לי לעבוד אצל המתחרים, בזמן חופשתי אם התפטרתי, לאחר שעבדתי חודש שהייתי צריך לעבוד לאחר הודעתי?
 

שיר ורד

New member
המעסיק לא יכול לחייב אותך לעבוד

התפטרות וניצול ימי חופשה שניצברו...
ברצוני להתפטר ממקום עבודתי לתת הודעה של חודש מראש ומיד אח"כ לעבוד בחברה המתחרה,צברתי שלושים ושלושה, ימי חופש שנתי, שאלתי היא: האם המעסיק שלי, יכול לחייב אותי, לקחת את ימי החופשה כחופש ובכך ידחה את יום עזיבתי ואולי יקשה עליי לעבוד אצל המתחרים, או שאין לו ברירה, ובתום החודש ימי עבודה שאתן לו הוא חייב לשחרר אותי ולשלם לי את פדיון ימי החופשה? האם בכלל מותר לי לעבוד אצל המתחרים, בזמן חופשתי אם התפטרתי, לאחר שעבדתי חודש שהייתי צריך לעבוד לאחר הודעתי?
המעסיק לא יכול לחייב אותך לעבוד
מעבר לתקופת ההודעה מראש (של 30 יום). אם אינו יכול לחייב אותך לעבוד בתקופה זו, אין הוא יכול לחייב אותך לצאת לחופש בתקופה זו, ועליו יהיה לפדות את ימי החופשה. קיימת מחלוקת בפורום האם הוא רשאי להוציא אותך לחופשה בתקופת ההודעה מראש. לגבי 14 יום מתוך התקופה, אסור לעשות זאת על פי החוק, לגבי היתרה מחלוקת. בכל מקרה אסור לך לעבוד בתקופת חופשה, אם עבדת, המעסיק רשאי לא לשלם בגין החופשה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה