התפטרות בשל הרעת תנאים:

arn1956

New member
נניח שהתקבלתי לעבודה במקום מרוחק יחסית למקום מגורי ואני נוסע לשם באוטובוס.
נניח שבגלל הקורונה צומצמו הנסיעות בתחבורה הציבורית וקשה לי מאוד להגיע לעבודה (זה קושי אמיתי).
כמו כן נניח שמפעל שלי לא מסכימים שאעבוד מהבית (או שאין להם אפשרות שאעבוד מהבית).
האם זה נקרא הרעת תנאים שנותנים לי זכות להתפטר ולקבל את הפיצויים?

נניח משהו אחר: משנים את שעות העבודה במפעל בגלל הקורונה (נניח שעוברים לעבוד משמרות) ושעות אלו לא נוחות לי (נגיד שאני עובד בעבודה נוספת ובגלל השינויים בשעות העבודה בעבודה הראשונה. שעות העבודה של העבודה הראשונה מתנגשות עם שעות העבודה בעבודה השניה).
האם זה מזכה אותי בפיצויים עקב הרעת תנאים?
 
1. הרעת תנאים צריכה להיות מוחשית וקבועה (לא זמנית). יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות זמני הנסיעה הקונקרטיים וכו'. ככל שאכן יהיה אפשר להגיע למסקנה כי מדובר בהרעת תנאים מוחשית - אכן תוכל להסתמך על סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים ולדרוש להתפטר בדין מפוטר, ככל שטרם הסכמת בפועל להרעה בהתנהגות. שינוי דרמטי של זמני ההגעה למעסיק אכן עשויים להחשב נסיבות כאלו. כאמור - יש לבחון את הדברים בקפידה בנסיבות המקרה (לא פירטת די, אלא ב"נניח ש...");
2. כנ"ל. כמו כן, יש לבחון את הנוהג - כמה זמן עבדת לפי מתכונת העבודה הקודמת, מתי היה השינוי (האם עכשיו או בתחילת הקורונה, ומה נאמר בהקשר זה), מה כתוב בחוזה עבודתך לעניין זה וכו'.
3. בכל מקרה, ככל שיש לך הסדר מכח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - תהיה זכאי לכל הסכומים הצבורים בכל נסיבה של התפטרות.
 
למעלה