התחלתי לעצב תליונים לימים אלה תשעת הימים

התחלתי לעצב תליונים לימים אלה תשעת הימים

לקראת תשעה באב יום חורבן הבית
כל מיני תליונים הקשורים לירושלים ובניית הבית 
למעלה