התחיל שלג קל

חזרתי עכשיו מבית שמש, ורואים ענן

רחב שהולך לתקוף את מרחב ירושלים תוך חצי שעה?
 
ועכשיו זה מהול בגשם. לא מובן לי.

הטמפרטורה הרי לא משתנה מדקה לדקה. אז זה קשור לזרימות בענן?
 
למעלה