התחזית: מעונן חלקית וקר מהרגיל,

התחזית: מעונן חלקית וקר מהרגיל,

התחזית: מעונן חלקית וקר מהרגיל, ייתכן גשם קל בצפון
 
למעלה