התחבטות - משני צדי המתרס

מצב
הנושא נעול.

Moshon49

New member
התחבטות - משני צדי המתרס

התחבטות - משני צדי המתרס
שלום וערב טוב במסגרת תביעה שלי בביה"ד הצגתי תיק ראיות. הנתבע התנגד לדרך ההצגה וביקש לבטל את הראיות. ביה"ד הסכים וביטל את הראיות על דרך הצגתן. בכך נשללה ממני האפשרות להוכיח התביעה. בחקירת נגד שלי (אני הנחקר), משתמש הנתבע באותן ראיות שנדחו על ידו ושביה"ד שלל הצגתן על ידי. האם המעשה תקין, חוקי ועומד בתקנות? כמו כן נטען על ידי ידיד מפורום מקביל כי: עו"ד היה מונע את "המשחקים" האלה. עוה"ד של הצד השני משתמש בטריקים הידועים לעורכי דין. למעשה במעמד החקירה הנגדית כבר יוצגתי על ידי עו"ד. הוא ישב בכסאו ולא פצא פה למרות שהתנגדתי לראייה. בשיחה מאוחרת טען ש"הכל מותר" בחקירה נגדית. ואני שואל לכן, האם ל"שחרר" אותו ממטלת הייצוג? תודה
 
מה היתה הבעיה עם הראיות שלך?

התחבטות - משני צדי המתרס
שלום וערב טוב במסגרת תביעה שלי בביה"ד הצגתי תיק ראיות. הנתבע התנגד לדרך ההצגה וביקש לבטל את הראיות. ביה"ד הסכים וביטל את הראיות על דרך הצגתן. בכך נשללה ממני האפשרות להוכיח התביעה. בחקירת נגד שלי (אני הנחקר), משתמש הנתבע באותן ראיות שנדחו על ידו ושביה"ד שלל הצגתן על ידי. האם המעשה תקין, חוקי ועומד בתקנות? כמו כן נטען על ידי ידיד מפורום מקביל כי: עו"ד היה מונע את "המשחקים" האלה. עוה"ד של הצד השני משתמש בטריקים הידועים לעורכי דין. למעשה במעמד החקירה הנגדית כבר יוצגתי על ידי עו"ד. הוא ישב בכסאו ולא פצא פה למרות שהתנגדתי לראייה. בשיחה מאוחרת טען ש"הכל מותר" בחקירה נגדית. ואני שואל לכן, האם ל"שחרר" אותו ממטלת הייצוג? תודה
מה היתה הבעיה עם הראיות שלך?
ככלל, אין מניעה שהצד השני ישתמש בכל ראיה המתאימה לו.
 

Moshon49

New member
הראיות - עשרות מסמכים שהוגשו

מה היתה הבעיה עם הראיות שלך?
ככלל, אין מניעה שהצד השני ישתמש בכל ראיה המתאימה לו.
הראיות - עשרות מסמכים שהוגשו
כתוכן אלקטרוני על גבי תקליטור. ושאלה: כיצד יתכן שהצד השני יכול לחקור את התובע בקשר למסמך מסויים ואילו התובע לא יכול להגישו כראייה לתביעה? האם כלל "כל ראייה מתאימה" הולם את הסיטואציה? האם אני רשאי לסרב להיחקר על ראייה שנפסל ממני להגישה? ואגב, תודה עד כאן
 
הראות שלך לחוד

הראיות - עשרות מסמכים שהוגשו
כתוכן אלקטרוני על גבי תקליטור. ושאלה: כיצד יתכן שהצד השני יכול לחקור את התובע בקשר למסמך מסויים ואילו התובע לא יכול להגישו כראייה לתביעה? האם כלל "כל ראייה מתאימה" הולם את הסיטואציה? האם אני רשאי לסרב להיחקר על ראייה שנפסל ממני להגישה? ואגב, תודה עד כאן
הראות שלך לחוד
והראיות של הצד שכנגד לחוד. הצד השני רשאי לעשות שימוש בכל ראיה המצויה ברשותו או שהוא ביקש לעיין בה במסגרת הליך גילוי מסמכים. אבל, אם רצית להגיש את הראיה למה זה מפריע לך שהיא מוצגת על ידי הצד השני? הרי כשתחקר עליה תוכל להגיד את מה שיש לך להגיד בעניין הראיה? ומתוך סקרנות: למה הגשת את המסמכים על תקליטור? ולמה לא נתנו לך אפשרות להגישם אחרת?
 
הראות=הראיות

הראות שלך לחוד
והראיות של הצד שכנגד לחוד. הצד השני רשאי לעשות שימוש בכל ראיה המצויה ברשותו או שהוא ביקש לעיין בה במסגרת הליך גילוי מסמכים. אבל, אם רצית להגיש את הראיה למה זה מפריע לך שהיא מוצגת על ידי הצד השני? הרי כשתחקר עליה תוכל להגיד את מה שיש לך להגיד בעניין הראיה? ומתוך סקרנות: למה הגשת את המסמכים על תקליטור? ולמה לא נתנו לך אפשרות להגישם אחרת?
הראות=הראיות
 

Moshon49

New member
הבהרות

הראות שלך לחוד
והראיות של הצד שכנגד לחוד. הצד השני רשאי לעשות שימוש בכל ראיה המצויה ברשותו או שהוא ביקש לעיין בה במסגרת הליך גילוי מסמכים. אבל, אם רצית להגיש את הראיה למה זה מפריע לך שהיא מוצגת על ידי הצד השני? הרי כשתחקר עליה תוכל להגיד את מה שיש לך להגיד בעניין הראיה? ומתוך סקרנות: למה הגשת את המסמכים על תקליטור? ולמה לא נתנו לך אפשרות להגישם אחרת?
הבהרות
התיק עוסק בפיטורים עקב חשיפת מחדלים במשרד ממשלתי. הייצוג הראשוני היה על ידי ב"כ מטעם ההסתדרות אך בשל התעקשותו להתעמק רק בסעיפי החוזה ולא במחדלי הנתבעת, ויתרתי על שירותיו ובחרתי ביצוג עצמי (וכמובן נכשלתי...) תוך הצגת תיק ראיות (בתקליטור) הכולל הוכחות המחדלים כ"שחיתות". נימוק התביעה נסמך על הגנה על חושפי שחיתויות. בין הראיות שהוגשו בתקליטור היו הוכחות למחדלי השחיתות לרבות מינהל לא תקין. הנתבעת, המדינה, התנגדה להצגת ההוכחות והתנגדותה התקבלה לגבי כל התיק. בשלב זה הוכרעתי על ידי המותב (שהתגלתה כ"עויינת") והסתייעתי בעו"ד מהסיוע המשפטי (מנ' המחוז השתכנע ב"קייס" הקיים). מאידך, בתיק הראיות שהוגש בתקליטור קיימים מסמכים נוספים עליהם אני נחקר ואין לי בעייה איתם. השאלה נגעה לעניין הכללי, לחלקם של המסמכים בתקליטור המתייחסים להוכחת שחיתות. לאור תשובתך אני מניח שקיימת הזכות לנתבעת להשתמש במסמכים מהתקליטור אף כי נשללה הצגתו על ידי. אגב, ההגשה בתקליטור נעשתה מאחר והמסמכים המוכיחים שחיתות ציבורית נסרקו על ידי למחשב במעמד השבוע האחרון להעסקתי כמנהל הפרוייקט. הצגתם בדרך אחרת אינה אפשרית מאחר ואין בידי את המסמכים המקוריים. לגביהם, ביקשתי הצגתם על ידי הנתבעת, קיבלתי החלטה המורה זאת אך הנתבעת נמנעת מהגשתם (וגם על זה אני במחלוקת עם עוה"ד שלי). הרבה תודה על התייחסויותייך עד כה.
 
חבל

הבהרות
התיק עוסק בפיטורים עקב חשיפת מחדלים במשרד ממשלתי. הייצוג הראשוני היה על ידי ב"כ מטעם ההסתדרות אך בשל התעקשותו להתעמק רק בסעיפי החוזה ולא במחדלי הנתבעת, ויתרתי על שירותיו ובחרתי ביצוג עצמי (וכמובן נכשלתי...) תוך הצגת תיק ראיות (בתקליטור) הכולל הוכחות המחדלים כ"שחיתות". נימוק התביעה נסמך על הגנה על חושפי שחיתויות. בין הראיות שהוגשו בתקליטור היו הוכחות למחדלי השחיתות לרבות מינהל לא תקין. הנתבעת, המדינה, התנגדה להצגת ההוכחות והתנגדותה התקבלה לגבי כל התיק. בשלב זה הוכרעתי על ידי המותב (שהתגלתה כ"עויינת") והסתייעתי בעו"ד מהסיוע המשפטי (מנ' המחוז השתכנע ב"קייס" הקיים). מאידך, בתיק הראיות שהוגש בתקליטור קיימים מסמכים נוספים עליהם אני נחקר ואין לי בעייה איתם. השאלה נגעה לעניין הכללי, לחלקם של המסמכים בתקליטור המתייחסים להוכחת שחיתות. לאור תשובתך אני מניח שקיימת הזכות לנתבעת להשתמש במסמכים מהתקליטור אף כי נשללה הצגתו על ידי. אגב, ההגשה בתקליטור נעשתה מאחר והמסמכים המוכיחים שחיתות ציבורית נסרקו על ידי למחשב במעמד השבוע האחרון להעסקתי כמנהל הפרוייקט. הצגתם בדרך אחרת אינה אפשרית מאחר ואין בידי את המסמכים המקוריים. לגביהם, ביקשתי הצגתם על ידי הנתבעת, קיבלתי החלטה המורה זאת אך הנתבעת נמנעת מהגשתם (וגם על זה אני במחלוקת עם עוה"ד שלי). הרבה תודה על התייחסויותייך עד כה.
חבל
יכולת להציג את העתקי המסמכים ולהסביר מדוע המקור אינו נמצא בידך. גם נראה לי מוזר שהמדינה מעיזה לטעון טענה כזו ושבית הדין לא נותן לך אפשרות להדפיס את המסמכים. מכל מקום, אם יש בידך החלטה המורה על גילוי מסמכים מחובת הצד שכנגד לגלותם (לתת רשימת מסמכים) ואח"כ תוכל לבקש לעיין במסמכים המעניינים אותך. אני תוהה מדוע עורך הדין שלך לא עומד על גילוי מסמכים.
 

שיר ורד

New member
אני מציע שתגיש בקשה

הבהרות
התיק עוסק בפיטורים עקב חשיפת מחדלים במשרד ממשלתי. הייצוג הראשוני היה על ידי ב"כ מטעם ההסתדרות אך בשל התעקשותו להתעמק רק בסעיפי החוזה ולא במחדלי הנתבעת, ויתרתי על שירותיו ובחרתי ביצוג עצמי (וכמובן נכשלתי...) תוך הצגת תיק ראיות (בתקליטור) הכולל הוכחות המחדלים כ"שחיתות". נימוק התביעה נסמך על הגנה על חושפי שחיתויות. בין הראיות שהוגשו בתקליטור היו הוכחות למחדלי השחיתות לרבות מינהל לא תקין. הנתבעת, המדינה, התנגדה להצגת ההוכחות והתנגדותה התקבלה לגבי כל התיק. בשלב זה הוכרעתי על ידי המותב (שהתגלתה כ"עויינת") והסתייעתי בעו"ד מהסיוע המשפטי (מנ' המחוז השתכנע ב"קייס" הקיים). מאידך, בתיק הראיות שהוגש בתקליטור קיימים מסמכים נוספים עליהם אני נחקר ואין לי בעייה איתם. השאלה נגעה לעניין הכללי, לחלקם של המסמכים בתקליטור המתייחסים להוכחת שחיתות. לאור תשובתך אני מניח שקיימת הזכות לנתבעת להשתמש במסמכים מהתקליטור אף כי נשללה הצגתו על ידי. אגב, ההגשה בתקליטור נעשתה מאחר והמסמכים המוכיחים שחיתות ציבורית נסרקו על ידי למחשב במעמד השבוע האחרון להעסקתי כמנהל הפרוייקט. הצגתם בדרך אחרת אינה אפשרית מאחר ואין בידי את המסמכים המקוריים. לגביהם, ביקשתי הצגתם על ידי הנתבעת, קיבלתי החלטה המורה זאת אך הנתבעת נמנעת מהגשתם (וגם על זה אני במחלוקת עם עוה"ד שלי). הרבה תודה על התייחסויותייך עד כה.
אני מציע שתגיש בקשה
לאפשר לך הצגה חוזרת של הראיות בצורה המקובלת על בית המשפט. אתה יכול להציע שתי אפשרויות להצגת המסמכים: 1. להדפיס את המסמכים מהתקליטור. 2. לדרוש מהצד השני - להציג את המסמכים המקוריים שלטענתך נמצאים בידיו. הבעיה באפשרות הראשונה - יתכן שהצד השני יטען להיותם של המסמכים מזויפים. הבעיה באפשרות השניה - יתכן שהצד השני יטען כי איננו מוצא את המסמכים המקוריים (ועוד יאשים אותך בהעלמתם). אבל, אם ניתן להבין מהמסמכים עליהם נחקרת בחקירה נגדית כי אכן היו מסמכים כמו אלה שאותם אתה מנסה לצרף והנתבעת לא טענה שהמסמכים שנחקרת עליהם מזויפים, זה יוכיח לפחות שמסמכים אלו לא פוברקו על ידך.
 

Moshon49

New member
../images/Emo51.gif

אני מציע שתגיש בקשה
לאפשר לך הצגה חוזרת של הראיות בצורה המקובלת על בית המשפט. אתה יכול להציע שתי אפשרויות להצגת המסמכים: 1. להדפיס את המסמכים מהתקליטור. 2. לדרוש מהצד השני - להציג את המסמכים המקוריים שלטענתך נמצאים בידיו. הבעיה באפשרות הראשונה - יתכן שהצד השני יטען להיותם של המסמכים מזויפים. הבעיה באפשרות השניה - יתכן שהצד השני יטען כי איננו מוצא את המסמכים המקוריים (ועוד יאשים אותך בהעלמתם). אבל, אם ניתן להבין מהמסמכים עליהם נחקרת בחקירה נגדית כי אכן היו מסמכים כמו אלה שאותם אתה מנסה לצרף והנתבעת לא טענה שהמסמכים שנחקרת עליהם מזויפים, זה יוכיח לפחות שמסמכים אלו לא פוברקו על ידך.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה