התורים

התורים

המשתרכים בנקודות חלוקת המזון לחג הם ת=ע=ו=ד=ת ע=נ=י=ו=ת לקברניטי המדינה המנותקים מהעם
 
למעלה