התאווה הזאת...הפחד הזה...

התאווה הזאת...הפחד הזה...

שחשקה נפשי תשוב עם בוקר. שמתי שירי להתהפך בשער. שתיכנס ותראה, שתדע עוד יום של אהבתי אליה, ויום של תשוקה אל המחר. התאווה הזאת לומר: ``אני אוהב אותך``, הפחד הזה לומר: ``אני אוהב אותך``. התאווה הזאת..... הפחד הזה....
 
למעלה