השר לשיתוף פעולה אזורי מאוד עסוק בשיתופי פעולה אזוריים

השר לשיתוף פעולה אזורי מאוד עסוק בשיתופי פעולה אזוריים

ולכן הוא חייב סגן שר שיעזור לו.
 
למעלה