השקעה שלילית בחברה

atzitz10

New member
השקעה שלילית בחברה

קיים מצב של חברה שרכשה 100% מחברה זרה בחו"ל.לחברה הנרכשת הפסדים צבורים, כלומר הון עצמי שלילי. הרוכשת למעשה שלמה כסף עבור הפסדים. האם ההפרש ייזקף למוניטין חיובי? האם אפשר לרשום במאזן השקעה שלילית ובצד הנכסים יכלל המוניטין? תודה
 
למעלה