השקעה בבית שמש לדוד פרל וכלל המבינים...

השקעה בבית שמש לדוד פרל וכלל המבינים...

בעיר הישנה סמטת הגפן יעקב המורה וכו יש דירות קטנות שיושבות על מגרשים גדולים. אבקש עזרה מי שיודע על היתכנות או סיכוי בעשור הקרוב לתבע חדשה היינו לשינויים מהותיים באזור זכויות בניה או תמא לבניה רוויה. כמו כן מה הסיכוי לבקש פרצלציה על מגרש של 500 מר לחלוקה ל2 או יותר. תודות לחברים.....
 
תשובה סתמית לשאלה סתמית.

רחוב הגפן למיטב הבנתי https://gz8aw.app.goo.gl/Nmzi שוכן במתחם שסביבתו מאופיינת בבתי כנסת וישיבות במקביל לרחוב, התב"ע למיטב ידיעתי היא צמודת קרקע בבתים יחידניים ודו משפחתי. מכיוון שאיני מבין במה בדיוק מדובר , לא ניתן לתת תשובה שעברה בחינה כל שהיא.
 
למעלה