השפעת ירידת מחירי הסולר על רווחיות מפעילי התחבורה הציבורית

מצב
הנושא נעול.

נתנאל531

Well-known member
השפעת ירידת מחירי הסולר על רווחיות מפעילי התחבורה הציבורית

השפעת ירידת מחירי הסולר על רווחיות מפעילי התחבורה הציבורית
גם אם מחיר הנפט יתייצב מעט, המגמה בחודשים האחרונים היא של ירידה ברורה במחיר הנפט, שמשפיע גם על ירידה במחיר הסולר, הדלק העיקרי המשמש את חברות האוטובוסים, וגם את רכבת ישראל.

על פי מדד תשומות אוטובוס של הלמ"ס מלפני כמה שנים, מרכיב הדלק בהוצאות על אוטובוס הוא כ־17% (בהשוואה למעל 50% הוצאות שכר), אם השיעור מפתיע בחלקו הקטן יחסית, יש לזכור שיש החזר בלו חלקי לסולר למפעילי תחבורה ציבורית, וגם קיזוזי מע"מ, ולכן מחיר הסולר לתחבורה ציבורית נמוך משמעותית, בהשוואה לסולר לרכב פרטי, ולבנזין.

על כל פנים, מאחר ודרך עדכון התעריפים הינה כלפי מעלה בלבד, יוצא שהמפעילים עשויים להשיג רווחים לא מעטים עקב ירידת מחיר הסולר, האם יש היודע אם ניתן להעריך עד כמה?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה