השמש והפילים וורודים.

השמש והפילים וורודים.

הסוגיה הזו עמדה מקדמת דנא שבה אנשים קדומים תפסו את השמש כאלוהות ומאידך היום אנשים תופסים פילים ורודים כאלוהות ברם.... לכן נאמר לכל אותם אנשים שאלוהים אין לו דמות גוף ולא ישיגהו משיגי הגוף ואין לו דמיון כלל ועכשיו נשאלת השאלה למה?!? התשובה היא פשוטה בתכלית הפשטות , פיל ורוד זהו אובייקט שאפשר לדמיין את אלוהים אי אפשר לדמיין , השמש נתפסת בחוש אלוהים לא נתפס לא בחוש ולא בדמיון ולכן אמונה לא יכולה גם להתקיים ללא מעשים אמונה היא היא המעשים.
 
למעלה