השמאל, מול יח"צני השמאל.

blackbomber

New member
השמאל, מול יח"צני השמאל.

המחנה:
הציבור השליך את השמאל אל שולי קיצון האופוזיציה בחברותא ערבית/חרדית, זאת עובדה.
אני נוטה להאמין שהשמאל לא רוצה להישאר שם!
וכיצד צריך גוף פוליטי להתנהל כדי לבצע שינוי?
בעניין הזה ישנן 2 גישות עיקריות:
1. אסטרטגיית לכלוך: אין ספק שזה פעל היטב בעבר ואף הביא לתוצאות יפות מאוד עבור השמאל, כך נבחר אהוד ברק למשל.
2. שכנוע: לקיים אינטרקציה חיובית מול ציבור הבוחרים, לנסות לשכנע בצדקת הדרך.

לדעתי השמאל מבין כי מה שפעל פעם, כבר לא פועל היום.
התקשורת כבר לא "מטעם", אין סקטורים משמעותיים שתומכים (עובדים, קיבוצים ועוד).
בנוסף ישנו משבר אמון מול הציבור הנובע מ"דרך" (התבוסנות/קומוניזם), ה"מנהיגות" (החלפת מנהיגות ורמה ירודה) ו"יח"צנות" (עבריינית/מלוכלת ומתנשאת).
והדרך היחידה של המפלגה להגיע להידברות חיובית מול הציבור, זה להתנער בגדול!!! להתנער מהתבוסנות, להתנער מהקומוניזם, להתנער מהיח"צנות העבריינית/מלוכלכת והמתנשאת.

אבל...
ליח"צנים יש גם אינטרסים...
ה"לכלוך" הפך להיות חלק מהזהות שלהם, הם נהנים מזה, הם לא רוצים להשתנות.
מצידם שהמחנה ימשיך להיות בשולי קיצון האופוזיציה, העיקר שתהיינה להם סיבות ונסיבות על מה "ללכלך".
לא רק! הם חוששים.
הם חוששים על שהשמאל ייבצע את השינוי עליו אני מדבר ובמסגרתו הם יעקרו אותם כעשבים שוטים מזיקים.
והם... הם שהתנשאו וכעת יראו בהם כאשמים עיקריים, איך "יסתובבו בציבור" כאשר הציבור שנפגע מהם יגיד להם: "מי נמוך המצח האמיתי?"....

אז מה קורה כרגע בשמאל התבוסני/קומוניסטי.
ה"מחנה" לא מצא עדיין את האישיות והדרך שיש לה"ביצים" כדי להתחיל לבצע את השינוי המתחייב, לכן אנו נוכחים ל"שקט" מצד נבחרי הציבור של השמאל, בעיקר מפלגת העבודה.
ה"יח"צנים" פועלים עפ"י האינטרסים שלהם ומקצינים!!! בם מנצלים את חולשתם של מנהיגי השמאל כדי להגיד: "אנחנו השמאל האמיתי, נעיף אתכם, לא אתם אותנו".

אז כרגע, אין ספק שיח"צני השמאל התבוסני/קומוניסטי "נותנים את הטון" במחנה, מכאן שחשוב לכל מי שרואה את טובת המדינה לנצל את התופעה ובאמצעותה להראות את פרצופו המכוער של השמאל הזה.
פעם השמאל "בנה את המדינה", היום הוא לא יכול אפילו להתמודד עם קומץ "מלכלכים"...
אז אל מה נתפלא כאשר הציבור ישליך שוב את השמאל התבוסני/קומוניסטי אל שולי קיצון האופוזיציה בחברותא ערבית?
 

blackbomber

New member
הנה דוגמה קלאסית ליח"צנות השמאל התבוסני

בהיעדר יכולת להתייחס כראוי אל הנטען, נטפלים אל הטוען.
אז איך יצליחו לשכנע?
מסכן בוזי, לא סתם הוא שותק מרוב בושה...
 
עוד פעם חטפת מכת שמש בים? אולי תלך לעבוד?

מסכן הימין, הוא כבר ירד ל-44 מנדטים.
עוד קצת והוא יעלם.
והכל בעזרתך
 
כי אתה בהמה סרוחה שמחתים כרטיס

ומתפרנס על חשבון זקנים ונכים והולך לים במקום לעבודה
 

ע מיש

New member
אתה טועה

המחנה: את התנער מעבודה.י לבצע שינוי? בענילא רק! הם חוששים. הם חוששים על השמאל זיציומקצינים!!! בם מנצלים את חולשתם של מנהיגי השמאמוניז"מי נמוך המצח האמיתי?"....אז מה קורה כרגע בשמאלפוליטי להתנהל כדאותנו". אז כרגעה"מחנה" לא מצא עדיין את האישיות והדרך שיש לה"ביצים" כדי להתחיל אותם כעשבשמאל לא רוצה להישאר שם! וכיצד צריך גוף דרך היחתנשאת). וה התבוסני/קומוניסטי.םאינטרקציה חיובית מול ציבור הבה בחברותא עמהזהות שלהם, הם נהנים מזה, הם לא רוצי קיבוצים ועוד). בנוסף ישנו משבהציבור השליךר אית, זאת עובדה. אני נוטה להאמין שהגם אינטרסית" (החלפת מנהיגות ורמה ירודה)רבי את השים יעקרו ופוזיציה, העיקר שתהיינה להם סיבות ונסיבות על מה "ללכלך".וידה של המפלגה להלת זוBבור הנובע מ"דרך" (התבתנער מהיח"רת השינויא לא יכול אפילו להתמודד עם קומץ "מלכלכים"...אז אל מה נתפלא כאשר הציבור ישליך שוב את השמאל התבוסני/קות/קומוניזם), ה"מנהיגום מזיקים. והם... הם שהתנשאו וכעת יראו בהם כאשמים עיקריים, אלאופוזיציה יך "יסתובבו בציבור" כאשר הציבור שנפגע מהם יגידהתבוסנותיחהתבוסני/קומונן" במעותיבחברותא ערבית?יםמון מול הצי - קיבסטי אל שולי קיצון האופו האני מדבם (עובדים,אל שולי קיצון האופוים, לנסות לשכנע בצדקת הדרך המתחייב, לכן אנו נוכחים ל"שקט" מצד נבחרי הציבור של השמאל, בעיקר מפלגת ה להם: אינטרסים שלהם וחר, אא "מטעם", אין סשל השמאל הזה. פעם השמאל "בנה את המדינה", היום הו. לדעתי השמאל מבין כי מה שפעל פעם, כברוסנלהתנער ין ספק שיח"צני נשאת. אבל...ליח"צנים יש ים שוטים...ה"לכלוך" הפך להיות חלק חנה, מכאן שחשוב לכתם ה"אף הבתת שמאמצת/חמשפיעות במדינהרד שתומכיצנות העבריינית/מלוכלכת והמתהידברזה ישנן 2 גישות עיקריות: 1. אסטרטגייזה להתנער בגדול!!! לשהשמאל ייבצעיא לתוצאות יפות מאוד עבור הל כדי להגיד: "אנחנו השמאל האמיתי, נעיף אתכם, לא א מה"צנים" פועלים עפ"י הםיסטי "נותנים ובמסגרתו הם ת לכלוך: אין ספק שזה פעל היטב בעבר ו, ומוניגיע להשמאל התקשורת כבר ללהשתניןת חיובית מול הציבור, שהמחנה ימשיך להיות בשולי קיצון האלבצע אאת הטו, לה לא פועל היום. (עבריינית/מלוכלת ומת. מצידנוי עליו וזיציה   התבוסנות המדינית הינה תופעה שלא רק שלא מקרבת אותנו אל השלום, אלא מרחיקה אותנו ממנו. יש לקטורים משמ ו"יח"צנות"קושמאל, כך נבחר אהוד ברק למשל. 2. שכנוע: לקייםל מי שרואה את טובת המדינה לנצל את התופעה ובאמצעותה להראות את פרצופו המכוער בער את תופעת התבוסנות מכל המערכות ה וכמובן להשליך כל רשימה פוליטי אידיאולוגיה מסוכנת זאת. בחרת בוZ
 

blackbomber

New member
אני רואה שקיבלת שיעורים מרונן שפירא! יפה...

מהודעתך בהחלט רואים מה זאת "הוראה מתקנת".
הוא נתן לך חשבונית בסוף, או שהוא מעלים מס...
 

nimrat

New member
מה שעובר את ה 10 שורות לא רלוונטי

הכי טוב ? 5 שורות
נסה לתמצת (לא שזה יהיה מוצלח יותר)
 
למעלה