השיר של הפרסומת של לאומי קראד

השיר של הפרסומת של לאומי קראד

דינג דינג דונג אני ידוע שזה שיר שהיה באחד האירוזיונים
 
למעלה