השיר המועדף של שמ"מ-

השיר המועדף של שמ"מ-

להצביע ולשלוח אליי במסרים פנימיים. תודה,והמשך ערב מוצלח!
 
למעלה