השירים התמונים עלולים לזכות. במיוחד אבא שמעון

למעלה