השוק יווסת ל 813 חכו תראו!

טוב עבאס אני עובר לבורסה האמיתית

משאיר אותך כאן בדד להילחם עם הנאצים החזירים והחמדנים למינהם
 
למעלה