השב כשם - ניקוד

trilliane

Active member
מנהל
במילון ספיר המקוון, מובאת מילה "השב" כציטוט מתלמוד בבלי, ושם מנוקד: הָשֵב.
מה הסיבה לכך? ומדוע לא בתנועה E? (בתעתיק לאנגלית: HESHEV)

הָשֵׁב [תמ]

טעות \ הערה
השבה, החזרה: משום הָשֵב אבדה לבעלים (בבא מציעא ז, ד)
מדובר בצורת מקור מוחלט (כמו "הנץ החמה"). צורות מקור משמשות לא פעם גם כשמות פעולה.
למיטב ידיעתי אין משורש ש-ו-ב שם פעולה במשקל הֶקְטֵל, שהוא המשקל הפחות נפוץ לשמות פעולה בבניין הפעיל (ואני לא מצליחה לחשוב כרגע על שם פעולה מגזרת ע"ו במשקל הזה). יש "השבה" (הקטלה).
 
למעלה