השבת אבדה

השבת אבדה

אם מי מכם מצא סט מפתחות אלן כסוף באזור הרחבה המזרחית בהרצליה או חו"ח על מסלול ההסעה/ההמנ"ח אנא יואיל בטובו לידעני. תודה.
 
למעלה