הרשמה לתואר שני בעבודה סוציאלית.

הרשמה לתואר שני בעבודה סוציאלית.

מישהו יודע אם יש סיכוי קבלה סבירים למעבר ישיר מהתואר הראשון לשני, בתחום הארגון וקהילה? יש ציונים גבוהים וכו', אבל אני הבנתי שאין כמעט מקומות
 
למעלה