"הרצוג: אני יכול כבר היום להרכיב ממשלה-לה-לה-לה"

למעלה