הרפורמה בתכנון ובבניה - עצומה

הרפורמה בתכנון ובבניה - עצומה

שלום וברכה, אנו מזמינים אתכם לחתום על העצומה נגד הרפורמה בתכנון ובבניה - http://www.atzuma.co.il/hamate/ אנו, אנשי התכנון בישראל רואים ברפורמה המוצעת בתכנון ובבנייה איום ממשי על התפתחות מדינת ישראל כמדינה מערבית מודרנית וחברתית. בלב ליבה את הרפורמה המוצעת עומדת החלשת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ריקון מתוכן של הוועדות המחוזיות, סירוס השיקולים המקצועיים לטובת חיזוק מופרז ובלתי מידתי בכוחה של הממשלה במערכת התכנון. אנו – המתכננים בישראל - קוראים מכאן לראש הממשלה לטפל בסחבת הבלתי סבירה של הליכי אישור התכניות אשר פוגעות באיכות התכנון, אך לא לשפוך את התינוק יחד עם המים. אנו מזמינים אתכם לחתום על העצומה נגד הרפורמה בתכנון ובבניה - http://www.atzuma.co.il/hamate/ . -המטה לתכנון אחראי ------------------- עצומת המתכננים אנו, אנשי התכנון בישראל רואים ברפורמה המוצעת בתכנון ובבנייה איום ממשי על התפתחות מדינת ישראל כמדינה מערבית מודרנית וחברתית. בלב ליבה את הרפורמה המוצעת עומדת החלשת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ריקון מתוכן של הוועדות המחוזיות, סירוס השיקולים המקצועיים לטובת חיזוק מופרז ובלתי מידתי בכוחה של הממשלה במערכת התכנון. הרפורמה כפי שהיא מוצעת תפגע קשות בתכנון העתידי של מדינת ישראל, ובמימוש התכנון לטובת אזרחי המדינה וקהילות השונות הנמצאות בה. מדובר בגזר דין מוות לשטחים הפתוחים ומכאן גם ליכולת התכנון שלנו למען הדורות הבאים במדינת ישראל. אנו רואים חשיבות רבה במבנה התכנון הקיים וחלוקתו למוסדות תכנון ברמה מקומית, אזורית וארצית, אשר נועדו להבטיח הן תכנון מקומי והן חשיבה לטווח ארוך ואחריות למען הדורות הבאים. לתכנון הערים והאזורים תפקיד חשוב בשיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל, בהשגת צמיחה ושגשוג, הגדלת רווחת התושבים, יצירת תעסוקה ומקורות הכנסה, הספקת שירותי ציבור חיוניים, חלוקה הוגנת של משאבים, הגנה על משאבי טבע וסביבה, ניצול יעיל של משאבי קרקע ותשתיות, פיתוח ניידות ונגישות לכל קבוצות האוכלוסייה, שמירה על בריאות הציבור ושטחים פתוחים, שימור המורשת הבנויה והתרבות והבטחת פיתוח בר קיימא, אשר יותיר משאבים ויבטיח איכות חיים גם לדורות הבאים. במדינת ישראל, אשר נחשבת אחת הצפופות ממדינות המערב, קיימת חשיבות רבה לתכנון ארוך טווח, הבוחן פיתוח בראיה מרחבית כוללת ובראיה מקומית. אנו – המתכננים בישראל - קוראים מכאן לראש הממשלה לטפל בסחבת הבלתי סבירה של הליכי אישור התכניות אשר פוגעות באיכות התכנון, אך לא לשפוך את התינוק יחד עם המים. *לנייר העמדה של המטה לתכנון אחראי בנוגע לרפורמה ולהצעות חלופיות לרפורמה המוצעת: http://hamate.wordpress.com/
 
למעלה