הרכבת הטראנס-סיברית

מצב
הנושא נעול.
הרכבת הטראנס-סיברית

הרכבת הטראנס-סיברית
היא הוזכרה בפורום בשבוע שעבר.
רצ״ב מידע למי שמתעניין ומגיע למינכן ביולי-אוגוסט.

 
קשה לי לענות

מגניב - האם התערוכה משולטת גם באנגלית ?
קשה לי לענות
לא ראיתי את התערוכה, ביקרתי ממש בריצה(שעתיים בלבד) באגף התעופה והחלל בו היו כתוביות באנגלית פה ושם.
באתר
TRANS SIB MUNCHEN גם אין תשובה לשאלתך, מה שכן גילית עכשיו זה שהתערוכה תשאר פתוחה עד ינואר 2016 במקום אוגוסט 2015.
מצטער על מידע ב ״ניצב״ במקום ב ״אופקי״ בהודעתי המשלימה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה