הרימי בת קול את קולך בבלוז כואב

עטי מסתובב שיכור בחוצות באין מענה

הרימי בת קו את קולך על השמיים אולי משם יבוא עזריבואו מלאכים שלי

הרחובות ריקים

פתאומית אני מהרהר

כמה שלפעמים פילוסופיות חיים ומלחמות

יורדות לעומק

האדמהנשארות שם

ואז אין מה להתווכח

פשוט כולם בוכיםמישהו מתעורר זורק אבן ומחכה לקבל אחרת בחזרה

ואז אפשרי שימשיך צד לצד

כמו איזה חיוך עצוב

על מה ששלום היה

ומה שעכשיו מלחמה
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה