הרגע גיליתי שקיים ליש עתיד ח"כ נורבגי בשם משה (קינלי) טורפז

למעלה