הרב הראשי לאו: רב ראשי אחד יפגע ביהדות

הוא גם משווה עצמו לשמעיה ואבטליון


צנוע שכזה.
 
בערך, לא ממש

שמעיה ואבטליון חיו ב"תקופת הזוגות", תקופה בה כיהנו יחד זוג חכמים, האחד נשיא והשני אב בית דין.
לאו משווה את שני הרבנים הראשיים עצמם לשמעיה ואבטליון אלא את תפקידיהם לתפקיד הזוגות.

הטענה הזאת רלבנטית רק לרבנים הראשיים לישראל ולא לרבני הערים.
אפשר גם לטעון נגדה שלא תמיד הרב הראשי שעמד בראש בתי הדין היה בעצמו דיין.
 
איכשהו יש לי תחושה


שאילו אמרה יו"ר מרצ משהו על עצמה, ובמשפט הבא הייתה אומרת משהו על הנביא ישעיהו או על הנביא עמוס, לא היית נוקט פרשנות כה מקלה ומפרגנת ביחס להתבטאות בכללותה.
 
להבא


אבקשך להשתמש באמירה "איני מסכים איתך" או באמירה "דעתי שונה מדעתך" במקום בביטוי "אולי זאת הטעות שלך". זה יחסוך ממני אי הבנות.

כמובן, גם אני אשתדל לעשות כך.
 
למעלה