הרב דרעקמן מקרית מוצקין

עוד פרזיט שחי בחבד על חשבון אחרים יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
חולל קברה של מנוחה רחל בחברון עם אירוסי נכדתו של דרוקמן חיה מושקא צייטלין עם חפר סלונים
חברון: פורעים חיללו את ציונה של הרבנית מנוחה רחל נ"ע (col.org.il)

לפני 5 שעות

לחתן התמים שניאור זלמן סלונים ממודיעין עב״ג הכלה חיה מושקא צייטלין מ קרית מוצקין

ולהוריהם: הרב ברוך ונאוה סלונים והרב לוי יצחק ונחמה דינה צייטלין
 
למעלה