הקרב בין הצביעות והמניפולציה לבין..

הקרב בין הצביעות והמניפולציה לבין..

תום הלב האנושיות וחוש הצדק=אלירז את אלין-
 
למעלה