הקטר שנבנה בארץ בשנות השלושים

מצב
הנושא נעול.
הקטר שנבנה בארץ בשנות השלושים

הקטר שנבנה בארץ בשנות השלושים
בעקבות המאמר בעיתון "הארץ" לזכרו של המבנדס קולודני (יש לכך גם איזכור באתר "חדשות הרכבת", דיפדפתי בעיתון "טכניקה ומדע" ומצאתי פרטים נוספים על הקטר הזה, שנקרא "משך" ושנבנה על ידי "שותפות אמיתי" לעבודה בפרדסי גן הדר. העיתון הוא כאמור "טכניקה ומדע" מחודש אפריל 1938. זאת תמונת הקטר שהופיעה בשער הגליון
 
והנה המאמר

הקטר שנבנה בארץ בשנות השלושים
בעקבות המאמר בעיתון "הארץ" לזכרו של המבנדס קולודני (יש לכך גם איזכור באתר "חדשות הרכבת", דיפדפתי בעיתון "טכניקה ומדע" ומצאתי פרטים נוספים על הקטר הזה, שנקרא "משך" ושנבנה על ידי "שותפות אמיתי" לעבודה בפרדסי גן הדר. העיתון הוא כאמור "טכניקה ומדע" מחודש אפריל 1938. זאת תמונת הקטר שהופיעה בשער הגליון
והנה המאמר
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה