הקול החרדי; מרן הגראי``ל שטיינמן

הקול החרדי; מרן הגראי``ל שטיינמן

הכריע, תושבי רחובות יצביעו עבור המועמד המסורתי, ולא עבור המועמד החרדי, להאזנה חייגו 0508202424
 
למעלה