הקול החרדי: חשיפה; בשעות האחרונות

הקול החרדי: חשיפה; בשעות האחרונות

הקול החרדי: חשיפה; בשעות האחרונות איומים טלפונים למוטל הירש תעזוב את ביתך עם ילדיך . הלילה הוא יועלה באש
 
למעלה