הקוה"ח: הדיון ברשות השניה הסתיים. ה

הקוה"ח: הדיון ברשות השניה הסתיים. ה

הקוה"ח: הדיון ברשות השניה הסתיים. הוחלט להתכנס שוב מחר בבוקר ולקבל החלטה
 
למעלה