הקוה״ח שערוריה בקרית גת מהצהריים אין חשמל

הקוה״ח שערוריה בקרית גת מהצהריים אין חשמל

הקוה״ח. שערוריה בקרית גת מהצהריים אין חשמל בקריה החסידית מאות משפחות מחוץ לבתים בחברת חשמל לא מבטיחים דבר העסקן קורנפלד מדבר
 
למעלה