הקואליציה של ברקת

הקואליציה של ברקת

ישראל ביתנו מרץ סיעת פז ושאר מפלגות חילוניות יהיו 5 סגנים החרדים לא בקואלציה ויתן שבהמשך המשא ומתן המפלגות החדיות יכנסו
 
תיק הרווחה גם לאחר צירוף החרדים

ישאר במילוי מקום אצל איש מרץ איזה אקשן צפוי בירושלים בשנים הקרובות...
 
למעלה