הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך!!!

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך!!!

אין עוד מלבדו ואפס לזולתו ! ! ! שלום אח/ות יקררר/ה שלללייי!! תעשו נחת רוח לאבא שבשמיייייםם!! תפסיקווו להתלבשש ככהה..בנווותת,הכבוודד שלכםם ירד לגמריי.....מה אתם הולכות חצי ערומות ברחחוובבב.. וסליייחחההה על הביטויייי מהה שיייששש לנוו הייום בדוורר שלינו זה רק סקס ופוזה.. ואלל תגידוו לי שלאא... כייי מזה התוכנייתת הזאאתת? מה היא תעזוור לייי? מה אני יעשה איייתהה? אתתתם רוציםם להגיייד לי שהיא לא פוזהה! תיראו את המתמודדתת הולכות חצי ערומותתת... בעעע כמו בהמותתת ערומות.. וכל המעדוניים האלה שאתה הולכים אליהםם.. אתם לא חושיבייםם שאנחנו מחקים את הגווים בכל צורה שאפשר... אנננננננננששששיייייםםם תתעררוווווווווווווווווו המשיייחחח בפתחחחחחחחחחח רקקק תתנו לוו להכינססס שניראה כבר את משיח צדקנוו! שניראה את הגאוללללההה.. ובננוותת,מה אתם נותנות לגגבברר לגעתתת בכםםם.. אתםםם יודעעייםם מזה ליהייותתתת אחתת לפני החתוננהה לא בתוולללהה?!!? תכחו מהגברייםםם את ההאנאה שליהם אתם מבזוותת רק את הגווףף שליכםם ואת הכבוווודדד!!.. אתם רקקק מחיטיאים רק את עצימיכיןןן וגםם את הגבריייםם.. אתתתםםם יוודעעייםםם בכלללל למממה אתםם בעולםם הזהה!?!? אזז אםם אתם לא יודעעייםם...המיבחן הזה הוא מיבחן קבלה לעולם הבאא...קיימתם את תהורה שהקדווששש ברווךך הוא נתןן לכםם...עברתם לעולם הבאאא..!!!...מה אתםם חושבייםם שהעולםם הזהה...הווווווווואאא כ-ל-ו-ם!!! אננשיייםםם תעשוו תשובה לפני בוראאאא עוווולםם.. תשמרו את שבת קודדששש!!! תניחו תיפילן(הבנים).. ואלל תיראו לייי תוכנייוותתתת שרוקייםם באא חצי ערומוותתת הבנותת.. לכו תישמעו דיברי תווורהה!! עםם ישראללל היקריםם!! אנחנו עם סגוווללההה!! אנחנו צריכים לעבודד את בורא עוולם בשימחההה!!!!!!!!!!!!!!!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ אח/ות שלללללייייייייייי?? אתםם רצינייםם שאתםםםם שולחיםם להם SMS!?!? תתנו את השקל הזה לעניים ...לאנשיים שאייןן להםםם.. מהה אתם חושבייםם שמיקי קםםם תיזכור אותכםם!?!?!?! כאיילו אתם זוכייםםם.. לא חבלללל עללל הכסףףףףףףףף???
 
למעלה