הצעת סיסמה עבור "האיחוד הלאומי"

הצעת סיסמה עבור "האיחוד הלאומי"

למען הגילוי הנאות אקדים שאני אישית תומך בחרות בראשות קליינר, אבל עם זאת אני מאחל הצלחה רבה לאיחוד הלאומי. אני מציע לאיחוד הלאומי להשתמש בסיסמה "לשמור על הליכוד". הליכוד זוכה לאהדה רבה מאוד בציבור, ולכן הוא מתקשה לקבל את האיחוד הלאומי כמתחרה. יש להחדיר בציבור את התחושה שהצבעה לאיחוד הלאומי אינה פוגעת בליכוד, אלא להפך - היא שומרת עליו. הליכוד יהיה בשלטון בכל מקרה, והצבעה לאיחוד הלאומי תוודא שהליכוד יישאר בעמדותיו המקוריות ולא יסטה לרעות בשדות השמאל. זו צריכה להיות הסיסמה: האיחוד הלאומי - לשמור על הליכוד!
 
אני לא חושב

"לשמור על שרון" הוא בעל משמעות שלילית בלבד, כמו ששומרים על אסיר (שלא יברח). "לשמור על הליכוד" מתפרש גם במשמעות חיובית, כמו ששומרים על אוצר (שלא יקרה לו כלום).
 
למעלה