הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות

הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות
פרוטוקול מס´ ‎534 מישיבת ועדת הכלכלה. יום רביעי, ח´ בכסלו התשס"ג (‎13 בנובמבר ‎2002), שעה ‎09:00 סדר היום: הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס´ ), התשס"ג-‎2002 - מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה פרק י"ב: תחבורה, סעיפים ‎47, 49, 51.
 

Brendan

New member
איסור שימוש מסיע נוסעים שלא כדין

הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות
פרוטוקול מס´ ‎534 מישיבת ועדת הכלכלה. יום רביעי, ח´ בכסלו התשס"ג (‎13 בנובמבר ‎2002), שעה ‎09:00 סדר היום: הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מס´ ), התשס"ג-‎2002 - מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה פרק י"ב: תחבורה, סעיפים ‎47, 49, 51.
איסור שימוש מסיע נוסעים שלא כדין
פרוטוקול מס´ ‎529 מישיבת ועדת הכלכלה. מיום שני, ו´ בכסלו, התשס"ג (‎11 בנובמבר, ‎2002) בשעה ‎11:00 סדר היום: ‎2. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס´ ‎54)(איסור שימוש ברכב המסיע נוסעים שלא כדין), התשס"ב-‎2002, של חה"כ נחום לנגנטל שאלה: מה הדין לגבי נוסעים עומדים באוטובוס או רכבת?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה