הצעה למחזור משכנתא

חום10

New member
הלואה 702000
שליש p-0.7
שליש קלצ 2.75
שליש מל"צ 2.93
שווי נכס 2.5
החזר כ 4500 פחות משליש מההכנסות
מה אומרים על הריביות ?
 

חום10

New member
היתרה לסילוק 705000
הקנסות מתוך היתרה 7000
המשכנתא המקורית
קרוב לשליש p-0.6
קלץ שליש 3.55
מלצ שליש 3.18
נשאר עוד כ 16 שנים
תודה
 
למעלה