הצטרפות לממשלת המינים הארורים

שפן1

New member
הצטרפות לממשלת המינים הארורים

נחרדים ומזעוזעים עד עמקי נשמתנו ע"י הצטרפות מפלגת יהדות התורה לממשלת הכופרים באלוקי עולם, ונתינת ידם לעקור את הישוב היהודי בארץ הקודש בכל רחבי ארצנו הקדושה, ועצם התמיכה בממשלת המינים שנתמכת ע"י אומה השפילה אמריקה שמרן בעל התניא נלחם כנגד אותם זילבציסטים (תרבות וקידמה) שכל מהותם פריצות וזימה, והננו קוראים לכל הירא וחרד לדבר אלוקינו מלך לא לתמוך בהם ולמחות מחאה נחרצת כנגד פורקי העול "מפלגת יהדות התורה ג' שעוקרת את תורתינו הק' במסווה גמור, ושכל קדושי עולם וזייפו מכתבי מרן הקדוש הרב סלוואיציק במסווה ומרמה כידוע ומפורסם בשער בת רבים, וכל הירא והחרד לדבר הק אלוקינו מלך צריך לעשות קריעה ובכייה לדורות עולם על החורבן הגדול שגרמו הם בחוצות ארץ הקודש והפכו אותה לקריה סוררה, וטימאו את עמנו הקדוש בטומאות הגויים, על כן ציון במרר תבכה ירושלים תתן קולה לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגהם, ועל כן החובה להתנתק מן הממשלה ממשלת המינים הכופרים באלוקי עולם ולהלחם במסירות נפש להשלטת שלטון תורתינו הק' בכל ארץ הקודש בביאת משיחנו מהרה, והייתה לה' המלוכה.
 
לא הבנתי. מי נגד מי?

ואיפה אנחנו בתמונה. תסביר את עצמך. האם יהדות התורה כבר הצטרפה שהינך כה נסער? לא! אז תירגע.
 
שפן 1 אתה חבדניק ???

יש לנו אומנם הרבה דעות משותפות בקשר ליהדות התורה ואוזלת ידם בענינים של ארץ ישראל ,אבל אם אתה חבדניק ובאמת בעל התניא נחלם כ"כ נגד התרבות והקדמה של ארהב מדוע הרבי והחסידות צמחה דוקא באמריקה , ומדוע חבד היא החסידות הכי לברלית ופתןחה בנשואים של השכלה ולימוד באונברסיטאות וכו ????
 
העיקר שיש לו את מי לקלל.

אז בדיוק הסיטואציה של יהדות התורה-שינוי. עומדת על הפרק. בעיקרון הוא אוהב לקלל. לגדף. להשמיץ. ולהביע מחאתו בדרך זו.
 
אם באמת הם יכנסו

זה יהיה אסון כבד לארץ ישראל , אולי הוא מכין אותנו לזה ואגב הגיע הזמן שיצא איזה "דעת תירה" בענין ההתנתקות או שזה תלוי בכמה אפשר לסחוט את שרון אז מחכים ...
 
אם דעת תורה זה מה שמענין אותך,

אז תצטרך לקבל את זה גם בענין הצטרפות יהדות התורה לממשלה שכמובן כל המהלכים שלהם עפ"י דעת תורה והם יכנסו אך ורק אם גדולי ישראל יורו להם להכנס ולא יעשו דבר על דעת עצמם. ב. הרב עובדיה הביע דעה בקשר להתנתקות.
 

שפן1

New member
אינני חבדניק כלל אלא הולך לפי האמת

ורבותינו צדיקי האמת מדור דור לא משנה והזכרתי גם את הרב סלוואיציק שהוא רבם של עדת הליטאים מדור הקודם כך שאל תסווגו אותי לשום קבוצה, הרבי לא בא לארץ משום שלא הייתה לו השפעה על הנוער פה בארה"ק רק לקהל חסידיו הייתה השפעה זה לפי תשובה שמסר למישהו, דבר שני חב"ד אחרי מלחמת העולם ה2 הרבי הריי"צ עלה לאמריקה והיה מהתומכים הנלהבים לתמיכה בשארית הפליטה שנשארו מהתופת הנאצית, והוא שיקם וייסד את יהדות אמריקה והיו לו קשרים נלהבים עם כל גדולי התורה והחסידות באמריקה (מי שיש לו קובץ הפרדס שנת תשה תש"ו (לר' פרדס) שיראה שם מלא קריאות עזרה ותמיכה לשארית הפליטה שנכתבו ע"י הרבי הריי"צ, הרבי מחב"ד הנוכחי המשיך דרך זו ובפרט שדאג ליהדות חו"ל שלא תיטמע בין הגויים, ופשוט שלפני דור לא פרחה היהדות כל כך ובקושי היה אפשר להשיג יין לקידוש כידוע מהרב להמן זצ"ל שגם היה מקבריניטיה של היהדות החרדית אז והיה החלוץ הראשון בחיזוק הדת ושיקומו אחר החורבן.
 
אבל אם לא יכנסו לממשלה

שינוי תמשיך במהפכה שלה ולא יוכלו לעצור אותם. ככה כשהם נכנסים הם יכולים להלחם מבפנים ולא יעשו שם מה שרוצים. מה גם ששינוי תיהיה יותר כפופה לחרדים מעכשיו ע"י התנאים שיציבו לפניהם לפני כניסתם לממשלה או ששינוי בכלל תצא, כמו שחולם רביץ.
 
שינוי תצא בסופו

של דבר ואנחנו רק נפסיד מזה היא תתחזק. אבל הנציגים שלנו כבר קצת משוחדים
 

gil301

New member
כשנגעו בכל

מה שקדוש לעם היהודי לא היתה בעיה אבל כשנוגעים בא"י שזה לא מוזכר בשום מקום בתורה על מצווה בימינו על זה רועדות הסיפים טוב ברור כשההתנהגות כך ולא שומרים על מצוות עיקריות מחפשים את הטפל וד"ל תבדקו בצטים תבינו למה אני מתכווין
 
מענין למה ???

כל הגדולים בדורות קודמים כ"כ רצו לעלות ולהתישב בארץ ישראל למרות שרבים מהם לא זכו, כמו הבעש"ט והג"רא שהיו שונים בדעותם ובכל זאת רצו להגיע לארץ ישראל במסירות נפש , אומנם אנחנו בגלות אבל אין בין זה לישוב ולהחזיק בארץ ישראל שום סתירה , מתי תבינו את זה ???? תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל אחד הם
 

BigKay

New member
תמחוק מהסידור המילים "מפני חטאינו

גלינו מארצנו".. אצלינו ידוע שמשיח יגאל אותנו. גם אצלך?
 
מה הקשר ???

אומנם אנחנו בגלות אבל זה לא אומר שאנחנו לא צרכים לחיות ולשלוט בארץ ישראל ,ולהתישב בה ולקים את המצות שבה אין חלקים בזה או שהכל או שכלום לא
 

BABY POWDER

New member
כבר הספקת

לשכוח את מסכת מגילה ז: ??? שע"פ זה גם נקבע השמונה עשרה. שתתכן אפשרות שעם ישראל יחזור לשלוט בא"י גם בשלטון חילוני והקב"ה יעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, ככתוב בסנהדרין צט: כדי לגרום להם לחזור בתשובה בארץ-ישראל, וכמבואר בדברים ל`. וגם כדברי האור החיים הקדוש בבמדבר כד` ז`, וגם לדברי המלבי"ם במיכה ד` ח`. ועוד ועוד.
 

BigKay

New member
במגילה שם יז לא כתוב שיבואו לארץ

ישראל לפני משיח. ועיין במדרש שיר השירים על פסוק קול דודי שכתב במפורש שכשמשיח יבוא עם ישראל יהיו עדיין בגלות.
 
למעלה