הצהרת הון עם חשבונות נאמנות לפי סעיף 102

  • פותח הנושא תום ההייטקיסט
  • פורסם בתאריך
ת

תום ההייטקיסט

Guest
כיצד הייטקיסט, שקיבל RSUs ואופציות ממעסיקים בחשבונות נאמנות במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, צריך לדווח על הנכסים האלו בהצהרת הון?
האם יש גידול הון?
עד כה לא היה אירוע מס בנוגע לנכסים הנ"ל, האם יש צורך לספק הסבר או מסמכים בקשר להופעתם בהצהרת ההון יחסית להצהרת הון קודמת?
כיצד יראה הדיווח בהצהרת והשוואת ההון הבאה במידה והנכסים הנ"ל ימומשו (ויקרה אירוע המס) בתקופה שבין ההצהרות?
 
בהצהרת הון יש לדווח על נכסים שבבעלותך ועל העלות שלהם (לא שווי) ליום הצהרת ההון.
בגוף הצהרת ההון אין צורך לספק הסבר על אופן הגידול בנכסים.
בין הצהרות ההון, אם יש מימוש של נכסים, הרווח מהמימוש בניכוי המס ששולם, הוא המקור לגידול בנכסים והוצ' המחיה.

עו"ד אבישי בן יצחק
מגדלי עזריאלי, המגדל המרובע קומה 27, תל אביב
הרברט סמואל 66, חדרה
074-701-8853 | 054-4768661
[email protected] | www.abi-law.co.il

התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 
ת

תום ההייטקיסט

Guest
תודה על התשובה.
אם הבנתי אותך נכון בהצהרת ההון שלפני מימוש הנכסים העלות היא 0 ולכן אין גידול הון.
במקרה הנכסים שבחשבון הנאמנות הפרישו דיבידנד, כיצד יש לדווח על יתרת המזומנים בחשבון? האם במקרה זה יש גידול הון?
האם אירוע המס לגבי הדיבידנד יקרה רק בהוצאת ההמזומנים מחשבון הנאמנות?
 
אין מספיק פרטים על תוכנית האופציות ומכח מה התקבל הדיבידנד.
מציע לבחון עם הנאמן את מעמדו של הדיבידנד מבחינת היבטי המס והזכאות שלך לקבלתו ולפעול בהתאם.

עו"ד אבישי בן יצחק
מגדלי עזריאלי, המגדל המרובע קומה 27, תל אביב
הרברט סמואל 66, חדרה
074-701-8853 | 054-4768661
[email protected] | www.abi-law.co.il

התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.
 
למעלה