הפרסיה אוכלת גחנון ומרכלת על פרידה בושה לך.

למעלה