הפעם הייתי רוצה מאוד תגובת טייסים והמעורבים..

למעלה