הפעלת ביטוח סיעודי

כרכום3

New member
הפעלת ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי בהראל מופעל 60 יום לאחר קבלת מסמכי התביעה.כלומר יש להגיש מסמכי תביעה ורק 60 יום לאחר קבלת הממכים (אם החולה עדיין סיעודי) אז משלמים קיצבה חודשית. השאלה היא למה לא 60 יום מרגע שאדם הפך לסיעודי? אבי נפל ואושפז בבית חולים ומאותו רגע מוגדר כסיעודי. חלפו שבועיים עד שהגשנו כתב תביעה. האם זה חוקי שספירת 60 הימים תחל רק מרגע הגשת כתב התביעה?
 
הפעלת ביטוח סיעודי

שלום רב,
הביטוח הסיעודי חל החל מיום קרות מקרה הביטוח, כלומר: מיום שבו הוכח שהאדם הינו סיעודי.
במידה ויש ברשותך מסמכים המוכיחים כי אביך היה סיעודי עוד קודם לכן (כלומר, לתקופה רטרואקטיבית), אזי תפני את תשומת ליבה של חברת הביטוח לכך.
בברכה,
גלעד
 

כרכום3

New member
אבי הפך לסיעודי מרגע שנפל והגיע לבית החולים. זה קרה בתחילת

נובמבר.
כתב התביעה לחברת הביטוח הוגש באמצע נובמבר.
חברת הביטוח מתחילה את ספירת 60 הימים מרגע הגשת כתב התביעה כלומר מאמצע נובמבר ולא מתחילת נובמבר (הזמן שבו אבי הפך לסיעודי). האם זה חוקי?
 
למעלה