הפסקות בעבודה

מצב
הנושא נעול.
הפסקות בעבודה

הפסקות בעבודה
אני עובדת בעסק פרטי משרה מלאה, שכרי משולם לפי 186 שעות ואני לא מקבלת הפסקה כי נוכחותי דרושה במקום. 1. האם אני זכאית להחזר תשלום בגין זמן ההפסקה האבודה? 2. באם תאושר לי ההפסקה, נמסר לי כי יקוזז לי הזמן שלה מהשכר של 186 השעות - האם זה חוקי?
 

שיר ורד

New member
את זכאית ל 3/4 שעה הפסקה בכל יום

הפסקות בעבודה
אני עובדת בעסק פרטי משרה מלאה, שכרי משולם לפי 186 שעות ואני לא מקבלת הפסקה כי נוכחותי דרושה במקום. 1. האם אני זכאית להחזר תשלום בגין זמן ההפסקה האבודה? 2. באם תאושר לי ההפסקה, נמסר לי כי יקוזז לי הזמן שלה מהשכר של 186 השעות - האם זה חוקי?
את זכאית ל 3/4 שעה הפסקה בכל יום
עבודה שנשך מעל 6 שעות. מתוך תקופה זו, את זכאית לחצי שעה רצופה לפחות. אם במהלך ההפסקה הרציפה את רשאית לצאת ממקום העבודה, מותר לנכות את זמן ההפסקה הרציפה משעות עבודתך (כלומר זמן השהות הכולל יוגדל בעוד חצי שעה או 3/4 שעה בכל יום) כדי שעדיין תעבדי 186 שעות. אםאינך רשאית לעזוב את מקום העבודה בהפסקה אין לנכות אותה מהשכר.
 
המשך לשאלה

את זכאית ל 3/4 שעה הפסקה בכל יום
עבודה שנשך מעל 6 שעות. מתוך תקופה זו, את זכאית לחצי שעה רצופה לפחות. אם במהלך ההפסקה הרציפה את רשאית לצאת ממקום העבודה, מותר לנכות את זמן ההפסקה הרציפה משעות עבודתך (כלומר זמן השהות הכולל יוגדל בעוד חצי שעה או 3/4 שעה בכל יום) כדי שעדיין תעבדי 186 שעות. אםאינך רשאית לעזוב את מקום העבודה בהפסקה אין לנכות אותה מהשכר.
המשך לשאלה
איני רשאית לעזוב. השאלה היא אם מגיע לי תוספת בשכר של 186 השעות של עוד חצי שעה ביום?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה