הפסדים צבורים בשנת 2018 על פעילות במניות

usafun

New member
הפסדים צבורים בשנת 2018 על פעילות במניות

ב - 31/12/2018, לאחר שמכרתי כל הניע"ז בחשבוני, יתרת המס בחשבון הראתה הפסד של כמה אלפי ש"ח. להבדיל משנים קודמות בהן יתרת מס ברווח הועברה לשנים הבאות לצורך קיזוז, לגבי הפסד הוסבר לי מהבנק כי קיזוז ההפסד הזה יכול להתבצע מול רווחים עתידיים אך עליי לפעול מול מס הכנסה ולא מול הבנק ע"י הגשת דוחות למס הכנסה.
אני אודה להסבר איזה דוח עליי להגיש ואיך מתקבל ההחזר?
כמו כן, איך ההפסד המוכח הנ"ל משפיע (אם בכלל) על הפעילות שלי בשוק ההון בשנת 2019?
 
תשובה

אכן הפסדים שנוצרו מפעילות בניירות ערך ניתן יהיה להכיר בהם ולדרוש אותן בשנת 2019 על ידי הגשת דוח שנתי למס הכנסה ומילוי נספח ג' לדוח השנתי וטופס קיזוז הפסדים כמובן שבצרוף לטופס 1301 - בו תכלול גם את ההכנסות האחרות שהיו לך מכל מקור , שלך ושל בת זוגך.
הפסד כאמור מהווה מעין מגן מס, כך שבשנת 2019 כאשר יהיו לך רווחים והבנק ינכה מהם מס, בעת הגשת הדוח של 2019 תוכל לקזז את ההפסד המועבר משנת 2018 כנגד אותן רווחים ובכך לקבל בחזרה את המס שנוכה לך.


התשובה ניתנה על ידי ג'נט סורי, יועצת מס.
ממונת תחום מקצועי בפורום המיסים של לשכת יועצי המס.

**היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.
 

usafun

New member
הגשת הדוח

ג'נט חן חן על התשובה המפורטת.
אם הבנתי נכון - נדרש להגיש רק טופס 1301?
כמו כן, האם ניתן להגיש את הטופס הזה באופן מקוון?
 
תשובה

בשמחה:)
הדוח חייב להיות מוגש בצורה מקוונת דרך האתר של רשות המיסים וכן הגשה פיזית של טופס השידור. ממליצה לך להכין שני העתקים , אחד יוגש למס הכנסה ואחד יהיה לך עליו חותמת נתקבל ממס הכנסה וישמר אצלך.


התשובה ניתנה על ידי ג'נט סורי, יועצת מס.
ממונת תחום מקצועי בפורום המיסים של לשכת יועצי המס.

**היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.
 
למעלה