הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום ה'

הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום ה'

מניעת המחלה הוא הרפואה הטובה ביותר העבדה כי כדי לכפר על חטאו חיב המדבר לשון הרע לגשת אל האיש שבגנותו דבר ולבקש ממנו מחילה, דיהלהביא לכך שאנשים יזהרו וירסנו עצמם מלדבר לשון הרע. בדרך כלל אדם מתביש לגלות לחברו כי דבר בגנותו, והוא זקוק למאמץ נפשי רב כדי לעשות זאת, בפרט כאשר במקרים רבים לולא הודאתו, אין חברו יודע כלל כי הוא דבר בגנותו ופגע בכבודו. אולם ישנו גורם מכריע יותר שבגללו חשוב מאד להזהר מדבור לשון הרע. במקרים רבים כמעט בלתי אפשרי לעשות תשובה על חטא זה. מי שמורגל בלשון הרע אינו מסגל לזכר את כל אותם האנשים שדבר בגנותם ופגע בהם, ואין הוא יכול לבקש מהם מחילה. נוסף לכך, הוא עשוי לעתים קרובות לדבר אודות פגמי המשפחה , דבר שאין לו מחילה, משום שהשפעת הדברים יכולה להזיק לדורי דורות ובלתי אפשרי לבקש מחילה על כך. על כן, המנע מלדבר לשון הרע , פן תגרם מעות אשר לא יוכל לתקן. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואת והצלחת כל עם ישראל במהרה. אמן ואמן. ובעיקר להצלחתם הרוחנית והגשמית של כל הלומדים היקרים כאן. המשך יום ניפלא ובריא לכולם
 
למעלה