הפינה היומית בהלכות לשון הרע יום ד

הפינה היומית בהלכות לשון הרע יום ד

המספר רכילות לקרובי האיש שגונה או שנעשה לו עול.: המספר כי שמעון דבר בגנות ראובן, עובר על אסור רכילות גם אם הוא מספר את הדבר לאשתו של ראובן או לקרוביו ולא לראובן עצמו. אין ספק כי ספורו מעורר בלב אשת ראובן או בלב קרוביו שנאה כלפי שמעון על שפגע בראובן. לכן, גם אם המספר מבקש מהם לא לגלות את דבריו לראובן, זוהי עדין רכילות. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואת והצלחת כלל עם ישראל במהרה. אמן ואמן. המשך יום מקסים לכולם.
 
למעלה