הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום ג

הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום ג

דיבור לתועלת כמו באיסור דיבור לשון הרע, כן גם באיסור רכילות נכללים רק דברי רכילות חסרי משמעות או מזיקים. אולם כאשר מספרים לאדם מה דיבר או עשה נגדו פלוני מתוך כוונה לתועלת, אין זה נחשב לסיפור רכילות ויתכן אפילו שהדבר ייחשב למצוה. מכל מקום, תנאי מוקדם לגילומ מידע מסוג זה הוא הבנה ברורה של התנאים ההכרחיים להתרת הגילוי בתוספת גישה אוביקטיבית. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואת והצלחת כל עם ישראל במהרה . אמן ואמן.
 
למעלה