הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום א' + משל

הפינה היומית: בהלכות לשון הרע יום א' + משל

לשון הרע מתוך אנס אין כל הבדל בין המספר לשון הרע מרצונו החפשי לבין המספר מתוך הכרח כלשהו. אם יפתה אותך אדם לטעם מאכל לא כשר, היהיה מתר לך לאכל ממנו???? ודאי שלא! אותו עקרון חל גם לגבי לשון הרע. סיפור לדוגמא דוד להוט ברוב סקרנותו לגלות את זהותו של מי שעשה איזו שהיא עולה, והוא תובע מחברו: "תראה אתה יכול לספר לי, אנחנו הלא ידידים טובים. אני מבטיח לך שממני זה לא יוצא. תן לי רק רמז. ואם לא תספר לי אתה עוד תצטער על כך..." דוד מנסה את כל סוגי השכנוע, מפתוי ועד איום. למרות עקשנותו, חיב חברו להמנע בכל תקף מלספר את הידוע לו. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואתם והצלחתם של כלל עם ישראל במהרה אמן ואמן המשך יום מקסים לכולם
 
למעלה